Informacje

 • zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnych form wypoczynku,
 • przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych,
 • kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności organizacji czasu wolnego,
 • integracja dzieci i młodzieży szkolnej korzystającej z noclegów,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe oferuje:

 • 70 miejsc noclegowych
 • węzeł sanitarny
 • kuchnię samoobsługowa
 • stołówkę wraz z zapleczem kuchennym
 • świetlicę z TV, DVD i sprzętem stereofonicznym
 • pomieszczenie do suszenia odzieży
 • salkę do tenisa stołowego
 • parking dla samochodów osobowych