Misja i Wizja

MISJA

Misją placówki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowanie do samodzielności,
aktywności, kreatywności, do rozumienia siebie i otaczającego świata
oraz stworzenie optymalnych możliwości zdobycia wykształcenia przez młodzież mieszkającą z dala od szkół.

WIZJA

Wizja Bursy Szkolnej jest otwarta. Pragniemy ją doskonalić, modyfikować
i dostosowywać do zmieniających się potrzeb współczesnej rzeczywistości społecznej
i gospodarczej, dążąc do utrwalenia autonomii własnego systemu oddziaływań wychowawczych,
zgodnych jednak z ogólnie akceptowanymi zasadami etyczno – moralnymi z uwzględnieniem opinii i życzeń rodziców.